Terapia i Poradnictwo Psychologiczne dla Par

Gabinet Psychologiczny

Danuta Prentki, Duesseldorf

Sexualberatung Sexualtherapie

Przewodnik dla klientów

 

 

5. Uwagi dodatkowe

 

5.1 Skrzynka na uwagi i wnioski

W regale kuchennym znajdą państwo skrzynkę na osobiste lub anonimowe zgłoszenia. Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, iż oczekujemy z Państwa strony nie tylko propozycji i bodźców, ale że również pochwały i krytyka są jak najbardziej pożądane, gdyż Państwo i Państwa opinie są częścią naszej polityki zarządzania jakością.

 

5.2 Sytuacje awaryjne

W korytarzu znajduje się gaśnica przeciwpożarowa oraz apteczka pierwszej pomocy.

 

5.3 Ubezpieczenie od obowiązku odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym zawodem

Klienci i w pewnych przypadkach także ich dzieci są w ramach terapii ubezpieczeni od uszczerbku na zdrowiu, szkody materialnej i szkody majątkowej z tytułu ubezpieczenia od obowiązku odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu. Ubezpieczenie od uszczerbku na zdrowiu opiewa na kwotę w przeliczeniu 2.000.000.00 DM, od szkody materialnej na kwotę 100.000.00 DM oraz od szkody majątkowej na kwotę 30.000.00 DM.