Terapia i Poradnictwo Psychologiczne dla Par

Gabinet Psychologiczny

Danuta Prentki, Duesseldorf

Sexualberatung Sexualtherapie

Prospekt informacyjny

 

 

Psychoterapia oraz krótkotrwała terapia zorientowana na rozwiązanie

 

Krótkotrwała terapia zorientowana na rozwiązanie odróżnia się od klasycznych metod terapeutycznych, takich jak psychoanaliza czy terapia behawioralna, przez radykalne odejście od koncepcji stwierdzającej, iż problemy lub symptomy chorobowe wyjaśnia w sposób linearny i przyczynowy nasza przeszłość, czy to na podstawie nierozwiązanych wewnętrznych konfliktów, czy też historii uczenia się jednostki.

Nie zaprzeczamy, iż czynniki te rzeczywiście mają pewien wpływ na jednostkę, jednak chcemy zwrócić uwagę na fakt, że doznania człowieka są głównie wynikiem procesów poznawczych, dlatego też podczas terapii właśnie tej kwestii należałoby poświecić większą uwagę.

Sedno terapii zorientowanej na rozwiązanie stanowią zatem w większym stopniu kompetencje, mocne strony i wzorce rozwiązań, niż rozprawianie się z deficytami, słabościami i negatywnymi wpływami przeszłości.

Celem terapii zorientowanej na rozwiązanie jest więc pozytywny wpływ na doznania poszczególnych osób, jednak nie poprzez przesuniętą w czasie zmianę negatywnych procesów (co jest bardzo trudnym i długotrwałym zadaniem), ale dzięki aktywowaniu pozytywnych zasobów na przyszłość.

Metodami są tu przede wszystkim terapeutyczne rozmowy indywidualne oraz na życzenie klienta również służące wzmocnieniu pewności siebie i poprawie samopoczucia strategie hipnoterapeutyczne.

Dodatkowo stosowane są oczywiście strategie aktywujące zasoby zaczerpnięte z innych technik terapeutycznych, jeśli tylko spełniają one wymagania terapii zorientowanej na rozwiązanie, w szczególności stosowane w terapii behawioralnej zadania ćwiczeniowe oraz ćwiczenia obserwacyjne.

W odróżnieniu do amerykańskiego wariantu krótkotrwałej terapii zorientowanej na rozwiązanie w naszym gabinecie koncepcja ta stosowana jest w oparciu o systemowe ramy odniesienia. Znaczy to przede wszystkim, że:

  • klienci są równoprawnymi partnerami w procesie rozwiązywania problemów. Wszystkie metody są przejrzyście objaśniane, nasi klienci są więc w stanie na własną odpowiedzialność- wybrać- te z nich, które z nimi najlepiej harmonizują.

  • klienci pozostają w zakresie swoich celów i wyobrażeń autonomiczni. Proponujemy naszym klientom nie prawdy a konstrukcje rzeczywistości, z których mogą oni wybrać- te, które będą dla nich środkiem do osiągnięcia celu.

  • klienci mogą pozostać- wiernymi samym sobie. W związku z tym, że zmiany mają zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na otoczenie społeczne, dajemy naszym klientom wolną rękę w decydowaniu, co konkretnie oraz w jakim tempie chcą zmieniać- .

  • klienci mogą włączyć- do rozmów ważne osoby ze swojego otoczenia społecznego. Taka możliwość- otwiera perspektywę oddziaływania na kontekst relacji (na przykład związek uczuciowy).

Krótkotrwała terapia zorientowana na rozwiązanie jest stosunkowo nową metodą terapeutyczną i jako taka nie została jeszcze dopuszczona w niemieckim systemie opieki zdrowotnej jako metoda zgodna z wytycznymi. W związku z tym koszty tej terapii nie były do tej pory refundowane.

Jeżeli chcą Państwo, aby koszta Państwa terapii pokrywane były przez Kasę Chorych, powinni Państwo odpowiednio wcześniej postarać się o miejsce terapeutyczne w pobliskim publicznym gabinecie psychoterapeutycznym. Podczas nieuniknionego wielomiesięcznego okresu oczekiwania na terapię mogą Państwo poddać się krótkotrwałej terapii zorientowanej na rozwiązanie i tym samym okres ten sensownie wykorzystać. Jest to rozsądne rozwiązanie szczególnie w przypadku nasilonej presji. Równolegle możemy skontaktować Państwa z właściwymi psychoterapeutami i psychoterapeutkami.

Czas trwania sesji wynosi od 60 do 75 minut. W pierwszym miesiącu terapii spotkania powinny odbywać się, jeśli to tylko możliwe, co tydzień a w późniejszym okresie w rytmie dwutygodniowym, co ma na celu stopniowe uniezależnianie Państwa od terapii. Okres trwania spotkań ustalają Państwo sami. Podstawą decyzji w tej mierze powinno być własne samopoczucie oraz dokonane postępy.

Co więcej: mają Państwo prawo do samookreślenia i nazywania tego, co przyjdzie nam ewentualnie wspólnie uzgodnić w przyszłości. Proponowane Państwu zajęcia mogą Państwo nazywać „psychoterapią”, „poradami psychologicznymi”, „coachingiem” lub jakkolwiek inaczej, w zależności od tego, które określenie będzie dla Państwa pomocne w osiąganiu celu.