Terapia i Poradnictwo Psychologiczne dla Par

Gabinet Psychologiczny

Danuta Prentki, Duesseldorf

Sexualberatung Sexualtherapie

Prospekt informacyjny

 

 

Seminaria dla par oraz treningi grupowe dla par

 

Obok zorientowanej na konkretnych klientów diagnostyki i terapii problemów w związku (terapia dla par, diagnostyka par, coaching dla par), które w wyborze metod oraz poruszanych kwestii są bardzo elastyczne, oferujemy Państwu także pewną standardową procedurę postępowania, która opiera się na programach o naukowo potwierdzonej skuteczności. Oznacza ona, że każda para poddawana zostaje takiej samej w swoim przebiegu terapii, niezależnie od jej indywidualnych problemów.

Zadane tematy przerabia się za pomocą metod, które u większości par odniosły skutek. Zazwyczaj otrzymują Państwo program lub jego części w formie pisemnej do opracowania przed oraz po sesjach. Podczas zajęć zapewniamy Państwu oczywiście drobne przekąski oraz napoje. Pieczę nad zajęciami sprawuje para terapeutów, którzy wspólnie lub na przemian pracują z parą.

Czas trwania sesji w jednym dniu treningowym (z reguły w sobotę) wynosi 4x45 minut plus przerwy. Treningi odbywają się zazwyczaj co 14 dni. Całkowity czas trwania treningu jest zależny od wybranych modułów, które mogą być łączone w stosunkowo dowolny sposób. Dla mocno skonfliktowanych par odbycie treningu komunikacji jest koniecznym warunkiem przystąpienia do dalszych modułów treningowych, ponieważ w jego trakcie trenowane są podstawowe umiejętności wymagane przy kolejnych treningach. Zalecamy Państwu również wzięcie udziału w bezpłatnej półgodzinnej rozmowie wstępnej, która pomoże wybrać odpowiednie punkty nacisku. Grupy składają się z dwóch, maksymalnie trzech par.

Poniżej znajdą Państwo przegląd oferowanych modułów terapii zachowań z przykładami ich czasowego ułożenia:

  • Moduł A: Trening komunikacji

  • Moduł B: Trening opanowywania stresu

  • Moduł C: Trening wzajemności

  • Moduł D: Trening rozkoszy (trening odczuwania, zmysłowości)

  • Moduł E: Trening rozwiązywania problemów

  • Samodoświadczenie

 

A. Trening komunikacji

Komunikacja jest podstawą każdego związku. Jak podczas każdego kontaktu międzyludzkiego, zautomatyzowane tu zostają pewne sprawdzone procedury, po które mozna szczególnie w krytycznych sytuacjach szybko i pewnie sięgnąć. To, co z założenia miało być dobre, prowadzi bowiem przy kształtowaniu związku często do korzystania z utartych wzorców, które podtrzymują wzajemnie swoją egzystencję oraz zagrażają dalszemu rozwojowi związku.

 

B. Trening opanowywania stresu

W dzisiejszych czasach szczególnie młode pary muszą stawiać czoła coraz wyższym zawodowym i rodzinnym wymaganiom świata zewnętrznego, które w fazie budowania związku lub rodziny muszą zostać spełnione. Ta zewnętrzna presja nie pozostaje bez wpływu na to, co dzieje się w związku, co może naturalnie prowokować konflikty oraz je pogłębiać. Zadaniem tego kursu jest dlatego umożliwienie parom konstruktywnego radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez otoczenie.

 

C. Trening wzajemności

Na związek dwojga ludzi można spojrzeć jak na pewien system, którego członkowie zapewniają sobie wzajemnie to wszystko, co jest im niezbędne do psychicznego przeżycia. To wzajemne zaspakajanie swoich potrzeb musi być odczuwane jako wyrównane i sprawiedliwe, by mogło utrzymywać się w długiej perspektywie czasowej. Poprzez udział w tym kursie pary mają możliwość rozprawienia się z własnymi podstawowymi potrzebami oraz świadomego wynegocjowania reguł, które określać będą tę wymianę.

 

D. Trening rozkoszy (seksualność)

Rozkosz jest jakością psychiczną, która powstaje pod warunkiem poświęcenia partnerowi dostatecznej uwagi przy zaspakajaniu jego potrzeb. Szczególnie w czasach wysoko stawianych wymagań w życiu zawodowym i rodzinnym brakuje czasu na świadome obcowanie z własną umiejętnością odczuwania satysfakcji seksualnej. Kurs ten daje parom możliwość ponownego kultywowania samych siebie oraz partnera ze zwiększoną uwagą. Na życzenie kurs może obejmować także płaszczyznę pozaseksualną.

 

E. Trening rozwiązywania problemów

Sprostać potrzebom obydwojga partnerów w kontekście konfliktów jest w pewnych przypadkach bardzo trudno. Często nierozwiązane konflikty ustawiają partnerów na dwóch przeciwległych biegunach, tak że obrane przez nich drogi do rozwiązania problemu często się wzajemnie wykluczają. Trening rozwiązywania problemów ma za zadanie pokazać parom, jak w najlepszy sposób wykorzystać potencjał kreatywności obojga partnerów, który jest wynikiem ich odmiennych kompetencji.