Terapia i Poradnictwo Psychologiczne dla Par

Gabinet Psychologiczny

Danuta Prentki, Duesseldorf

Sexualberatung Sexualtherapie

Prospekt informacyjny

 

 

Liberalne przygotowanie do wejścia w związek małżeński

 

Na przekór porażającym statystykom rozwodowym stały związek znajduje się na szczycie listy życzeń większości młodych ludzi. Zadowalający związek rozpatrywany jest często w kategoriach szczęścia lub nieszczęścia, a celem nadrzędnym staje się znalezienie odpowiedniego partnera. Samo staranie się o związek zdaje się być szczególnie w jego początkowej fazie niewystarczające. Przygotowanie do wejścia w związek małżeński daje więc przyszłym małżonkom instrument do wspólnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w przyszłości. Warto zauważyć, iż treści przekazywane w trakcie tego seminarium, nie poruszają, w odróżnieniu od oferty podobnych zajęć przeprowadzanych w kościołach, kwestii światopoglądowych.

Z naszego doświadczenia wynika jednoznacznie, że im szybciej para zgłosi się po pomoc, tym efektywniej można jej tej pomocy udzielić. Nierzadko bowiem konflikty utrzymują się przez całe lata, zanim sytuacja w niekontrolowany sposób eskaluje. To powoduje zupełnie niepotrzebny nacisk, który koniec końców zamienia budzi zamiar zakończenia związku.

Kurs przygotowania do wejścia w związek małżeński buduje już na początku zaufanie pary do terapeutów par. W ten sposób poznają one również instytucję, do której mogą się zwrócić na wypadek niemożności poradzenia sobie z kryzysem w przyszłości.

Podczas kursu przygotowania do wejścia w związek małżeński, który zasadza się na pozytywnych zasobach pary, świadomość partnerów uwrażliwiana jest w delikatny sposób na kwestie komunikacji, poświęcania sobie uwagi oraz wzajemnego wspierania się.

W wielu badaniach przeprowadzanych zachodnich krajach przemysłowych udowodniono, że programy przygotowujące do wejścia w związek małżeński są w stanie znacząco zredukować liczbę rozstań i rozwodów i tym samym polepszyć kryteria jakości małżeństwa, takie jak czas jego trwania oraz stopień zadowolenia.

 

Chcą Państwo sprezentować bon

Proszę wydrukować prospekt „Ehevorbereitung” wraz z bonem jedno- lub dwustronnie na pięknym, niezbyt ciemnym papierze. Następnie proszę wypełnić znajdująca się na bonie deklarację przejęcia kosztów. W ten sposób Państwa rachunek bankowy zostanie obciążony. Bon może być sprezentowany razem z niniejszym prospektem, na przykład jako podarunek ślubny.

Obdarowana para sama zadecyduje, kiedy i czy w ogóle wykorzysta bon. Państwa konto zostanie obciążone z chwilą oddania przez parę podpisanego przez Państwa bonu podczas pierwszego spotkania.

 

Państwu sprezentowano bon

W takim wypadku nie pozostaje Państwu nic innego, jak tylko umówić się na spotkanie. Podczas pierwszej rozmowy oddają nam Państwo bon z podpisaną deklaracją przejęcia kosztów. Innych zobowiązań Państwo nie mają. Jeśli prowadzone spotkania spotkają się z Państwa aprobatą, istnieje możliwość kontynuacji spotkań wówczas już na Państwa rachunek. O tym jednak muszą zadecydować Państwo sami. Również w pozostałych przypadkach pozostajemy zawsze do Państwa do dyspozycji jako partnerzy do rozmowy.

 

Chcą sobie Państwo sami sprezentować bon

W takim wypadku powinni Państwo wypełnić deklarację przejęcia kosztów tylko, jeśli zamierzają Państwo płacić poprzez obciążenie rachunku.

Proszę po prostu zarezerwować przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiadający Państwu termin spotkania. Wszystkie inne formalności załatwimy podczas pierwszej rozmowy.