Terapia i Poradnictwo Psychologiczne dla Par

Gabinet Psychologiczny

Danuta Prentki, Duesseldorf

Sexualberatung Sexualtherapie

Przewodnik dla klientów

 

 

2. Internet

 

Przeglądając zawartość naszej strony internetowej `www.praxis-fuer-paare.de` prawdopodobnie już Państwo zauważyli, że niektóre jej działy chronione są hasłem, a przez to nie są ogólnie dostępne. Dostęp do działu klienta w menu organizacyjnym ma na celu umożliwienie Państwu dostępu do wewnętrznych informacji, które mogą Państwo świadomie oraz na własną odpowiedzialność wykorzystywać zgodnie z Państwa potrzebami organizacyjnymi. Dział dostępny tylko dla naszych klientów służy w szczególności planowaniu terminów sesji, udostępnianiu ogłoszeń i materiałów pomocniczych, a także testów psychologicznych, za pomocą których będą Państwo mogli uświadomić sobie pewne szczególne cechy Państwa związku.

 

2.1 Dostęp do działu klienta

 

Proszę zalogować się na naszej stronie internetowej w menu „Organisation” używając hasła umożliwiającego dostęp do działu klienta. Prawdopodobnie zostało ono już Państwu przydzielone. W przypadku, gdyby jednak nie otrzymali Państwo jeszcze hasła, prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą mailową lub telefoniczną.

 

2.2 Planowanie terminów spotkań

 

Propozycje wolnych terminów bieżących znajdą Państwo w dziale ogólnodostępnym. Wolne terminy stałe dostępne są w dziale klienta.

 

2.2.1 Rezerwacja terminu spotkania

W celu umówienia kolejnych spotkań wyznaczone zostaną dla Państwa terminy w jedno-, dwu- lub czterotygodniowych odstępach. Zostaną one zarezerwowane i nie będą wymagać dodatkowego potwierdzenia z Państwa strony. Jednakże prosimy o ich odpowiednio wczesne odwołanie, jeśli nie będą Państwo mogli być na nich obecni.

Rezerwacja terminów stałych (określone dni tygodnia i godziny spotkań) przebiega na podstawie następujących wzorów (przykład):

  • Każdy 1. – 4. poniedziałek miesiąca* o godzinie 15:30 (spotkania cotygodniowe)

  • Każdy 1. i 3. (lub 2. i 4.) poniedziałek miesiąca o godzinie 15:30 (spotkania co dwa tygodnie)

  • Każdy 1. (lub 2., 3., lub 4.) poniedziałek miesiąca o godzinie 15:30 (spotkania raz w miesiącu)

*) Jeżeli w miesiącu dany dzień tygodnia wypada pięciokrotnie, to ponadplanowe piąte spotkanie nie odbywa się. W związku z tym każdego 29, 30 i 31 dnia miesiąca spotkania nie odbywają się.

 

Jeżeli w ustalony dzień spotkania przypada na święto lub urlop, spotkanie również się nie odbywa. Na Państwa życzenie możemy jednak ustalić termin zastępczy w bliskim czasie, jeżeli tylko będziemy dysponować wolnymi terminami. Rezerwacja terminów spotkań stałych pozostaje aktualna aż do czasu ustalenia nowego terminu lub rytmu spotkań.

W przypadku, kiedy nie mogą się Państwo stawić na wyznaczone spotkanie, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym fakcie, tak abyśmy mięli szansę udostępnienia tego terminu innym klientom.

Pozostałe wolne terminy zarezerwowane są dla nagłych wypadków, rozmów wstępnych oraz dla par, które z przyczyn organizacyjnych nie mogą uczestniczyć w sesjach odbywających się w stałym rytmie.

 

2.2.2 Terminy przejściowe

Czasami zdarza się, że nie dysponujemy wolnymi terminami w czasie, w którym chcieliby się Państwo z nami spotkać. Dla takich przypadków prowadzimy listy oczekujących na miejsca ustalane na bieżąco oraz na terminy stałe. W najlepszym wypadku otrzymają Państwo propozycję dogodnego terminu spotkania bezpośrednio po pierwszej rozmowie. Z reguły jednak ustalanie terminów spotkań stałych trwa trochę dłużej, może się więc zdarzyć, że będą Państwo początkowo zmuszeni korzystać z terminów bieżących.

Natomiast czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii mogą sobie Państwo umilić rozwiązywaniem testów partnerskich, które są do Państwa dyspozycji w dziale klienta.

 

2.2.3 Lista oczekujących na terminy bieżące

Czas oczekiwania na pierwszy termin stały trwa z reguły od 4 do 6 tygodni. Aby nie tracić czasu, będziecie Państwo z pewnością chcieli terapię rozpocząć jak najwcześniej, starając się przy tym o terminy spotkań w krótszym odstępie czasowym. W związku z tym mogą Państwo skorzystać z ogólnie dostępnego kalendarza spotkań na naszej stronie internetowej [ORGANISATION/TERMINE], gdzie uzyskają Państwo informację na temat wszystkich zwalniających się terminów na spotkania bieżące. Zalecamy częste zaglądanie do kalendarza, gdyż zwalnianie terminów i ich zajmowanie odbywa się zazwyczaj bardzo szybko. Z reguły każdego tygodnia następują przesunięcia terminów i zmiany w kalendarzu, z powodu z przyczyn zawodowych lub zdrowotnych odwoływanych spotkań.

W przypadku, gdy znajdą Państwo odpowiadający Państwu termin, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Prosimy Państwa jednak o wyrozumiałość, wszystkie terminy wymagają każdorazowego potwierdzenia z naszej strony. Proponowane przez nas terminy alternatywne również nie są aż do chwili potwierdzenia ich przez Państwa wiążące. Jeżeli chcą Państwo jedynie wstępnie zarezerwować termin (na przykład, gdy istnieje konieczność skonsultowania go z partnerem), to taka rezerwacja ze zrozumiałych względów jest wystawiana na okres dwóch dni. W tym czasie muszą Państwo podjąć decyzję i potwierdzić termin.

Gdyby jednak nie znaleźli Państwo dogodnego terminu w naszym kalendarzu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umieszczenia Państwa na liście oczekujących na spotkanie w trybie bieżącym. W takim przypadku potrzebujemy dokładnych informacji, w jakich godzinach i pod jakim numerem telefonu będą Państwo dostępni.

 

2.2.4 Lista oczekujących na terapię

Jeżeli nie otrzymali Państwo jeszcze potwierdzenia stałego terminu spotkań, proszę skontaktować się z nami drogą telefoniczną lub mailową i zażądać umieszczenia Państwa na liście oczekujących na terapię w stałym rytmie spotkań, jeśli w naszym kalendarzu na stronie internetowej nie ma dogodnego dla Państwa terminu. Prosimy koniecznie zadbać o to, abyśmy odpowiednio wcześnie mieli do wglądu wypełniony przez Państwa formularz „Terminwünsche” i mogli zaproponować Państwu terminy spotkań, które będą dla Państwa akceptowalne.

 

2.2.5 Elastyczne terminy spotkań

Jeżeli z przyczyn zawodowych nie mogą Państwo zdecydować się na regularny rytm spotkań, jeśli pracują Państwo w systemie zmianowym lub często wyjeżdżają w sprawach zawodowych, planowanie terminów kolejnych spotkań nie jest łatwym zadaniem. W związku z tym prosimy, aby starali się Państwo ustalać terminy spotkań odpowiednio wcześnie, tak aby sesje odbywały się w zgodnych z wcześniejszymi ustaleniami odstępach czasowych. Zasadniczo powinni Państwo mieć umówione terminy sesji dla 3 lub 4 kolejnych spotkań.

Jeżeli są Państwo pewni, że w przypadku korzystania ze stałych terminów spotkań, będą Państwo w stanie stawić się na ľ terminów, a resztę z odpowiednim wyprzedzeniem odwołać, to proponujemy zdecydować się na stały rytm sesji. Prosimy Państwa jednak o odpowiednio wczesne ustalanie terminów zastępczych dla spotkań, na które stawić się Państwo nie mogą.

 

2.2.6 Zmiana terminów stałych

Jeżeli jeszcze nie został Państwu przydzielony stały termin spotkań lub otrzymany termin nie do końca odpowiada Państwa potrzebom, mogą Państwo na własną odpowiedzialność sprawdzać w kalendarzu spotkań na naszej stronie internetowej, czy nie zwolnił się jakiś termin, który byłby dla Państwa alternatywą.

Kalendarz w dziale klienta informuje, które terminy są już zarezerwowane na spotkania w rytmie stałym. W poszczególnych polach kalendarza wpisane są numery identyfikacyjne klientów, dla których dany termin został zarezerwowany. Własny numer klienta znajdą Państwo na rachunku.

Również w przypadku zapomnienia, jaki termin sesji Państwo zarezerwowali, istnieje możliwość sprawdzenia tego w naszym kalendarzu. Puste pola kalendarza oznaczają wolne terminy, które mogą Państwo dla siebie zarezerwować, zmieniając tym samym swój aktualny termin spotkania. Prosimy jednak o wyrozumiałość, biorąc pod uwagę miesięczny system, w którym pracujemy, musimy przy zmianie terminów uwzględniać również własny interes organizacyjny.

 

2.2.7 Rozmowy indywidualne

Gdyby zdarzyło się, że jedno z Państwa nie może z jakichkolwiek powodów przyjść na spotkanie, mogą Państwo dojść do wniosku, iż należy je odwołać, gdyż dotąd przychodzili Państwo na spotkania wyłącznie z partnerem. Szczególnie, kiedy odwołują Państwo spotkanie z małym wyprzedzeniem, powinni się Państwo zastanowić, czy na spotkanie nie powinien przyjść jednak jeden, dysponujący w danym terminie czasem, partner. To rozwiązanie ma sens nie tylko ze względu na fakt, iż za odwołane spotkanie pobierana jest opłata częściowa (patrz Ogólne Warunki Handlowe: Honorarium Częściowe), ale przede wszystkim dlatego, że podczas spotkań indywidualnych można omówić lub pogłębić tematy, które dla rozmowy w konstelacji trzech osób są zbyt indywidualne, zbyt niejasne lub zbyt trudne.