Terapia i Poradnictwo Psychologiczne dla Par

Gabinet Psychologiczny

Danuta Prentki, Duesseldorf

Sexualberatung Sexualtherapie

Prospekt informacyjny

 

 

Coaching

 

Coaching dla par

 

Aktywne kreowanie związku

W ciągu trwania związku partnerzy narażani są nie tylko na zmiany zachodzące w ich otoczeniu, ale także na ciągłe zmiany zachodzące w nich samych, które to wpływają na ich relacje z partnerem. Te wywodzące się z wewnątrz i zewnątrz zmiany mogą partnerów pozbawić poczucia pewności, a nawet doprowadzić do głębokiego kryzysu związku, który dalsze jego trwanie może poddać w wątpliwość.

Co trzecie zawierane w Niemczech małżeństwo rozwodzi się, często już po kilku latach. Czy można wobec tego pokusić się o stwierdzenie, że dzisiejsi partnerzy nie potrafią lub nie chcą pozostawać w związkach, tak jak jest to ostatnio szeroko dyskutowane?

Istotnym powodem tego stanu rzeczy jest z pewnością fakt, iż rozstanie czy rozwód wpędzają zainteresowanych w mniej poważny finansowe i psychospołeczny kryzys, niż mogło to mieć miejsce wcześniej. W ten sposób zmniejsza się presja, by problemy w związku koniecznie rozwiązywać lub przynajmniej starać się je wytrzymać. Związek dwojga ludzi jest w dzisiejszych czasach kwestią dużo bardziej dobrowolną. Tym ważniejsze staje się więc, by partnerzy dysponowali strategiami, które pozwoliłyby im na rozwijanie związku w kierunku obopólnego zadowolenia.

Osoby pozostające w związkach wpływają na siebie wzajemnie. Tym samym każdy z partnerów kontroluje przynajmniej część zachowania drugiego. Odnosi się to zarówno do zachowań pożądanych i stwarzających problemy, jak i w takim samym stopniu do uczuć i myśli. Inaczej mówiąc, rozwiązanie problemu nie zależy jedynie od zmiany zachowania jednego z partnerów, co oznacza, że każdy z partnerów jest w stanie przyczynić się do osiągnięcia przez drugiego pożądanej zmiany.

Z profesjonalna pomocą parom przezywającym kryzys udaje się łatwo przejrzeć, w jaki sposób ich wzajemne zachowania i uczucia się zazębiają oraz wykorzystać tę wiedzę dla dobra związku. Pomoc w rozumieniu terapii dla par lub poradnictwa małżeńskiego zadziała jednak tylko wtedy, gdy partnerzy w kwestii uczuciowej ufają sobie jeszcze w wystarczającym stopniu. Z naszego doświadczenia wynika, iż poziom wzajemnego zaufania zmniejsza się jednak w miarę trwania kryzysu lub problemu. Małe niezgodności mają ponadto tendencję do urastania do większych rozmiarów i bycia odczuwanymi jako coraz bardziej obciążające. Z punktu widzenia terapeuty pożądane jest zatem, aby pary jak najwcześniej zgłaszały się po poradę, w czasie, kiedy nawet zastosowanie ograniczonych środków daje wystarczające prognozy na sukces. Wcześnie przeprowadzona krótkoterminowa, zorientowana na rozwiązanie terapia ma także tę zaletę, że uwrażliwia parę na pewne problemowe wzorce zachowań i daje jej wiedzę, jak rozwiązywać przyszłe konflikty.

Często tematy, które poruszają pewne konfliktowe kwestie, nie są w ogóle przez właściwie zadowolone pary podejmowane z obawy, że ewentualny spór mógłby zdestabilizować ich wzajemne relacje. Podczas rozmowy wspieranej można te obawy pokonać i równocześnie zapobiec wdarciu się w nasze życie frustracji. Ponadto istnieje także możliwość pracy nad krytycznymi czynnikami wpływu, takimi jak na przykład pewne spięcia z członkami rodziny partnera czy stresująca praca, które dla związku mogą stanowić duże obciążenie.

 

 

Rozwiązania dla partnerstwa

 

Coaching skierowany jest do par, które nie potrzebują jeszcze bardziej intensywnej terapii, ale swój związek uznają za zagrożony lub przynajmniej chcą wspólnie popracować nad jego kilkoma krytycznymi punktami. Treścią coachingu jest krótka inwentaryzacja związku, która na celu ma jego naprawę poprzez zastosowanie odpowiednich dla obojga partnerów środków oraz wczesne zapobiegnięcie poważniejszym trudnościom. Podczas coachingu pracuje się jedynie nad kwestiami, które partnerzy zechcą podjąć.

Coaching jest pomyślany dla par, które nie mają wątpliwości, że chcą pozostać razem, mają jednakże ochotę codzienną rutynę ich wzajemnych relacji zamienić na znów intensywny kontakt. Ze względu na odbywające się tylko raz w miesiącu spotkania, wymagana jest wysoki stopień zmotywowania, by rozmowy nawiązywać także poza sesjami.

Spotkania odbywają się regularnie raz w miesiącu. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych sesji, gdy pracy wymaga większy zakresem problemów, zarezerwować można dodatkowe terminy sesji. Para ma również możliwość wybrania coachingu w formie kombinowanych spotkań indywidualnych oraz wspólnych z partnerem.

 

 

Coaching indywidualny

 

Coaching indywidualny dla osób pozostających w związkach

Kiedy związek dwojga ludzi przebiega w sposób niezadowalający, do poradni powinni wybrać się zasadniczo obydwoje partnerzy, głównie dlatego, że każdy z nich ma wpływ zarówno na sukces związku jak i jego porażkę. W niektórych przypadkach staje się to jednak niemożliwe, na przykład:

 • gdy jeden z partnerów, ze wstydu lub obojętności, nie daje się zmotywować- do podjęcia terapii,

 • gdy zauważyli Państwo, że w poprzednich związkach już Państwo przez podobne problemy przechodzili i przynajmniej początkowo chcą Państwo sami poszukać- ich przyczyny w samych sobie,

 • gdy nie są Państwo pewni, czy są Państwo faktycznie w dalszym ciągu gotowi starać- się o naprawę związku.

W takich wypadkach mogą Państwo oczywiście umówić się na spotkania indywidualne. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że dołączenie się na Państwa życzenie partnera do trwającej już terapii w późniejszym czasie może wymagać od niego o wiele większego wysiłku i przemożenia się. Dlatego też zaleca się jak najwcześniejsze włączenie partnera do prowadzonych rozmów.

 

Coaching dla byłych partnerów

Czasami zdarza się, że rozstanie jest nie do uniknięcia, kiedy na przykład Państwa partner zdecydował się odejść, lub gdy to Państwo postanowili zakończyć związek. Tym, co pozostaje, są często silne uczucia, takie jak żałoba po stracie bliskiej osoby czy złość na samych siebie lub na partnera, uczucia które trudno wytrzymać, nie wspominając nawet o możliwości podzielenia się nimi z osobą trzecią. Wydarzenia zachodzące w bliskich związkach należą zarówno w ich pozytywnym jak i negatywnym sensie do najbardziej emocjonalnie znaczących wyzwań dla psychiki człowieka. Motywują, dodają sił, dają radość życia albo dogłębnie ranią i spychają w otchłań paraliżującej rozpaczy.

Szczególnie frustrująca jest sytuacja, gdy byli partnerzy nie są już stanie lub nie chcą dłużej wysłuchiwać naszych przemyśleń i odczuć. Człowiek zostaje pozostawiony samemu sobie, nie może pozbyć się ciążących mu uczuć, a te, ledwo utrzymywane pod kontrolą, nie dają ciału ani duszy chwili wytchnienia.

Kiedy nie można już nic więcej dla związku zrobić oraz, jedyną możliwością dalszej egzystencji, a co za tym idzie odzyskania sił, jest pogodzenie się ze stratą. W takiej sytuacji rozmowy mające na celu rozprawienie się z rozstaniem mogą okazać się niezbędne, by ułatwić i skrócić przebieg tego procesu.

Po rozpadzie związku można wykorzystać takie rozmowy do pracy nad doświadczeniami tego związku oraz ich odpowiednim ułożeniem. Przykładowe stawiane pytania to:

 • Co do siebie nie pasowało?

 • W jaki sposób się rozwinąłem/rozwinęłam podczas trwania związku?

 • W jakich sprawach związek mnie wzmacniał a w jakich ograniczał?

 • Z jakich możliwości, potencjałów nie mogłem/mogłam podczas trwania związku skorzystać- ?

 

Coaching dla singli

Kiedy pragniemy wejść w nowy związek, coaching dla singli może poprzez wyjaśnienie indywidualnych celów życiowych pomóc wzmocnić pewność siebie:

 • Jakie szanse rozwoju na nowo się przede mną otwierają?

 • Czy mogę nadać- swojemu życiu nowy sens?

 • Jakich warunków rozwoju potrzebuję, by móc urzeczywistnić- własne ideały?

 • Co chciałbym/chciałabym ewentualnie w sobie zmienić- ?

 • W jaki sposób mogę efektywniej współtworzyć- procesy zachodzące w związku?