Terapia i Poradnictwo Psychologiczne dla Par

Gabinet Psychologiczny

Danuta Prentki, Duesseldorf

Sexualberatung Sexualtherapie

Przewodnik dla klientów

 

 

3. Przebieg terapii

 

3.1 Poufność

Aby nie zachwiać równowagi przebiegu terapii, prosimy Państwa o ostrożne obchodzenie się z poufnymi informacjami przekazywanymi nam w tajemnicy na swój lub partnera temat. Zasadniczo nie ma żadnych przeciwwskazań, by przed rozmową z partnerem, poruszyć jakiś temat najpierw w cztery oczy z terapeutą, szczególnie, gdy nie wiemy, w jaki sposób przekazać go drugiej osobie. Powinni jednak być Państwo w stanie poruszać podczas rozmów z partnerem nawet trudne kwestie. W ten sposób zmniejsza się ryzyko obciążenia w dłuższej perspektywie czasowej relacji terapeutycznej na skutek przekazania terapeucie poufnych informacji.

 

3.3 Urlop

Prosimy o odpowiednio wczesne poinformowanie nas o planowanym urlopie, abyśmy mogli zwalniające się terminy zaproponować innym klientom oraz przemyśleć, w jaki sposób mogliby Państwo czas urlopu wykorzystać na dla dobra związku.

Informacje o naszych urlopach znajdują w dziale klienta na naszej stronie internetowej oraz, na krótko przed planowanym terminem urlopu, na dole rachunku. W czasie naszego urlopu prosimy o nieprzesyłanie, jeśli to możliwe, poufnych informacji drogą pocztową, gdyż może się zdarzyć, że skrzynka pocztowa napełni się stosunkowo szybko. Dlatego też prosimy niewielkie objętościowo materiały przesyłać za pomocą faksu, a z przekazaniem dłuższych ankiet poczekać do naszego powrotu.

 

3.4 Przerwanie terapii

Mogą zaistnieć powody, dla których będą Państwo zmuszeni na pewien czas zawiesić terapię. Z jednej strony mogą to być przyczyny natury życiowej, które mogą utrudniać czasowe i finansowe inwestowanie w związek oraz negatywnie wpływać na motywację związaną z wprowadzaniem w jego funkcjonowanie zmian. Z drugiej strony każda para będzie przecież kiedyś musiała zakończyć terapię i radzić sobie bez faktora stabilizującego, jakim są nasze spotkania. Dlatego też po obustronnym uzgodnieniu mogą zostać ustalone krótsze lub dłuższe przerwy w terapii.

 

3.5 Zakończenie terapii

Terapię można zakończyć na trzy sposoby. Po pierwsze klient lub terapeuta mogą mieć niezależnie od siebie powody, aby terapii nie kontynuować, na przykład, gdy przysłowiowa „chemia nie gra”, gdy zmieniła się sytuacja finansowa klientów, klienci zdecydowali się na rozstanie lub przeprowadzkę się do innego miasta. Możliwość zakończenia terapii przysługuje w każdej chwili każdej ze stron i wybór ten musi zawsze zostać uszanowany.

Po drugie jeden z partnerów może mieć powody skłaniające go do zakończenia terapii, a związane są z zachowaniem drugiego partnera, na przykład, gdy czuje, że nie jest przez niego rozumiany, wspierany lub doceniany, boi się konfrontacji z jakimś określonym tematem, brak jest po prostu odpowiedniego terminu spotkań, lub gdy zachodzą wszystkie te przyczyny jednocześnie. W takim przypadku należy podać powody zakończenia terapii, tak aby partnerzy mieli możliwość zastanowienia się nad swoim udziałem w zaistniałej sytuacji oraz przedyskutowania ewentualnej możliwości kontynuacji terapii.

Do trzeciej możliwości zakończenia terapii dochodzi, gdy terapia rozwija się w sposób konstruktywny a para zaczyna czuć się w związku dobrze i zauważalna jest u obu partnerów całkowita identyfikacja z ich związkiem. Jednak również w tym przypadku zalecane jest przeprowadzenie rozmowy końcowej, w celu omówienia środków zapewniających długotrwały sukcesu związku.

 

3.6 Opłata

Rachunek za bieżący miesiąc wystawiany jest najczęściej w pierwszym tygodniu miesiąca następnego. Należności mogą Państwo regulować zlecając przelew na wskazane konto lub płacąc gotówką na miejscu w gabinecie. Przy płatności gotówką prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty i zabranie za sobą odpowiedniego rachunku, na którym pokwitujemy dokonanie wpłaty.

W przypadku ewentualnego opóźnienia w płatnościach prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie odpowiednio wcześnie, tak abyśmy mogli ustalić dogodne rozwiązanie, na przykład przejściową zapłatę częściową. Częstsze lub dłuższe oraz nieuzgodnione opóźnienie w płatnościach może skutkować wypowiedzeniem prowadzenia terapii.