Terapia i Poradnictwo Psychologiczne dla Par

Gabinet Psychologiczny

Danuta Prentki, Duesseldorf

Sexualberatung Sexualtherapie

Prospekt informacyjny

 

 

Główne punkty nacisku

 

Terapia dla par i poradnictwo małżeńskie

Terapia dla par wspiera otwartość oraz zrozumienie dla indywidualnego sposobu myślenia, działania oraz odczuwania, a poprzez to stwarza przejrzystość i jasność w związku. Udrażnia ona ponadto komunikację w sytuacjach problemowych i daje rozwiązania, które stwarzają wspólną perspektywę dla pozytywnych doświadczeń w kontaktach pomiędzy partnerami.

 

Terapia seksualna i poradnictwo

Dla wielu par życie seksualne stanowi precyzyjny miernik ich wzajemnych relacji. Zaburzenia seksualne często mają związek z problemami w związku. Zdarza się jednak, że problemy seksualne pozostają, mimo iż kryzys został zażegnany i zaczynają niejako żyć własnym życiem. Mogą również uzewnętrzniać się w późniejszych związkach i onieśmielać przyszłych partnerów. Wobec problemów seksualnych partnerzy bywają szczególnie bezradni, ponieważ zasadzają się one często na subtelnych powiązaniach świadomych i nieuświadomionych procesów, którymi rzadko można sterować w sposób dowolny. Frustracje spowodowane trudnościami w sferze seksualnej oddziaływują w pewnej mierze na poczucie ogólnego zadowolenia partnerów, w związku z czym terapia seksualna powinna skupiać się na obydwu tych płaszczyznach.

 

Diagnostyka par

Parom, które już nie wiedzą, co dalej, oferujemy obszerną diagnostykę partnerstwa, która ukazuje nie tylko słabości i mocne strony związku, ale także określa jego potencjał rozwojowy. Ocena bazuje na obserwacjach oraz testach przeprowadzonych na większej próbie par. Metoda ta pozwala na ustalenie konkretnych celów terapii.

 

Coaching dla par

W początkowej fazie związku lub w sytuacji, gdy partnerzy przyzwyczajeni są do traktowania siebie w sposób delikatny i pełen miłości, milcząca akceptacja frustracji i konfliktów interesów zazwyczaj przychodzi im z łatwością. Właśnie dlatego, że darzą się miłością, nie chcą swojego związku lekkomyślnie wystawiać na próbę, zgłaszając potrzeby, które ewentualnie mogłyby ich partnera przerosnąć. Na dłuższą metę jednak takie frustracje odbijają się negatywnie na całym związku. Coaching uczy więc, jak odpowiednio formułować własne życzenia i potrzeby oraz w jaki sposób konstruktywnie je wykorzystywać.

 

Coaching indywidualny

Czasami wspólne uczestnictwo pary w coachingu nie jest możliwe, na przykład gdy jeden z partnerów nie wykazuje zainteresowania rozmowami, gdy samemu planuje się rozstanie lub gdy rozpad związku stał się już faktem. Udany związek jest ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie oraz poziom zadowolenia z życia, dlatego też nikt nie powinien zdawać się w tej mierze na przypadek, tylko świadomie wziąć własne życie uczuciowe w swoje ręce.

 

Seminaria oraz trening grupowy dla par

Praca nad mniej poważnymi problemami w związku nie wymaga podjęcia indywidualnej terapii, również standardowe zajęcia w zakresie terapii zachowań spełnią swoją funkcję, jeśli tylko ich skuteczność została potwierdzona naukowo. Zajęcia takie przeprowadzane są dla całej grupy lub tylko jednej pary podczas jedno- lub kilkudniowego weekendowego spotkania z parą terapeutów.

 

Liberalne przygotowanie do wejścia w związek małżeński

Na przekór porażającym statystykom rozwodowym stały związek znajduje się na szczycie listy życzeń większości młodych ludzi. Zadowalający związek rozpatrywany jest często w kategoriach szczęścia lub nieszczęścia, a celem nadrzędnym staje się znalezienie odpowiedniego partnera. Samo staranie się o związek zdaje się być szczególnie w jego początkowej fazie niewystarczające. Przygotowanie do wejścia w związek małżeński daje więc przyszłym małżonkom instrument do wspólnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w przyszłości. Warto zauważyć, iż treści przekazywane w trakcie tego seminarium, nie poruszają, w odróżnieniu od oferty podobnych zajęć przeprowadzanych w kościołach, kwestii światopoglądowych.

 

Mediacja i poradnictwo w sytuacjach konfliktowych

Często zdarza się, że rozstanie niesie w sobie tyle cierpienia oraz wzajemnie zadanego bólu, że dojście do porozumienia wydaje się być niemożliwe. Eskalacja konfliktu uniemożliwia na długi czas właściwe pożegnanie się i zagojenie ran. Z tego powodu cierpią nie tylko nasi byli partnerzy, ale także nasze dzieci, które nie wiedzą, jak się powinny w takiej sytuacji zachować, by zadowolić oboje rodziców. Mediacja pomaga w takiej sytuacji definitywnie oddzielić przeszłość grubą kreską i odnaleźć sposób konstruktywnego obcowania z byłym partnerem w przyszłości. Zaznaczamy jednak wyraźnie, iż gabinet nasz nie oferuje mediacji w sprawach prawa rodzinnego.

 

Terapia rodzinna i poradnictwo systemiczne.

To dzieci jako najsłabsze ogniwa w łańcuchu pokazują poprzez zwracające na siebie uwagę zachowania, że system Państwa rodziny chwieje się w posadach. Oferta terapii rodzinnej skierowana jest do całej rodziny, a w centrum jej zainteresowania znajdują się nie tyle jej członkowie, co w dużo większym stopniu relacje, jakie miedzy nimi panują i z to których powinien zostać zrobiony użytek.

 

Psychoterapia i terapia krótkotrwała zorientowana na rozwiązanie

Czas oczekiwania na terapię refundowaną przez Kasę Chorych trwa niejednokrotnie wiele miesięcy. Terapia w pełnym wymiarze 25-50 godzin nie zawsze jest jednak konieczna, ponieważ niektóre sytuacje kryzysowe wymagają pokonania jedynie przejściowych trudności. W takiej sytuacji zalecamy odbycie jedynie kilku sesji pomagających zmniejszyć presję i pobudzić do działania siły samouzdrawiające organizmu.